Henrik Dideriksen

Daglig leder af Ord til eftertanke.

SMS andagten ændres til "Ord til eftertanke"

SMS andagten er ophørt. Der har været en stor stigning i teleselskabernes pris for at udsende de daglige SMS andagter, så det nu er blevet for omkostningstung. 

Derfor overføres SMS andagten til nye platforme. Fremover kommer andagterne under navnet "Ord til eftertanke", og lige nu arbejdes der på muligheder for udsendelse på Messenger og mail. 

Der arbejdes på at klargøre de nye platforme, og så snart de er færdige bliver der tilmeldingsmulighed her på siden. Så lidt tålmodighed, og vil vi bede dig om at komme tilbage til denne side.
For hidtige modtagere af SMS andagten vil der blive udsendt en sms med information om de nye platforme. 

Vi vil gerne takke alle der har været tilmeldt SMS andagten. Tak for medleven og ønsket om at modtage et dagligt Guds Ord med en lille udlægning. 

Indtil den nye tjeneste er på plads vil vi henvise til:
Den daglige andagt på 2 minutter her på netandagten.dk 
Eller til Dagens BibelordJesusNet.dk
Vi arbejder intens på løsninger med udsendelser af Ord til eftertanke på nye platforme. 

Vi håber, at en ny løsning er lige om hjørnet.
Her på siden vil du finde hvilke muligheder der bliver, eftersom de kan søsættes. Der bliver også tilmelding til de nye platforme.

Ord til eftertanke:

De to venner talte om, hvad de ville ønske, hvis de havde tre ønsker. Efter noget tid sagde den ene: "Jeg vil ønske, at Guds vilje må ske med mig i alt." Den anden sagde: "Dette ene ønske er meget bedre end alle andre ønsker." Jesus lærer os at bede om, at Guds vilje må ske i Fadervor Matt 6,10: "ske din vilje som i himlen således også på jorden".