Hør dagens andagt

Hver dag kan du høre en ny andagt på ca. 2 minutter.

Telefonvagt

Næste mulighed for at kontakte en vejleder med henblik på samtale eller forbøn er lørdag den 29. december. Se nærmere annoncering på dagen.

Bibelord til andagten:

Julen er familiefest - fest i Guds rige

Luk 14,15-24: Efter at have hørt det sagde en af gæsterne til ham: »Salig er den, som sidder til bords i Guds rige!«  - - - Så sagde herren til tjeneren: Gå ud på vejene og langs gærderne og nød dem til at komme, så mit hus kan blive fyldt. v24 For jeg siger jer: Ingen af de mænd, som var indbudt, skal smage mit måltid.«


Ugens andagtsholder:

Svend Erik Petersen

Fritidsforkynder Svend Erik Petersen, Ringkøbing.

Andagterne i næste uge er ved Kommunikationschef Asbjørn Asmussen, Fredericia.

Tal med en telefonvagt

Nogle dage gives mulighed for at tale med en af telefonvagterne - om andagten eller personlige ting. Ofte er det den, der holder dagens andagt, som er til rådighed for samtale. Har du brug for det, så benyt dig af tilbuddet for en anonym personlig samtale og vejledning. Telefonnummeret til vagten annonceres efter andagten de pågældende dage og vil også kunne ses ovenfor.

Find Telefon- og Netandagten her:

Fakta om telefonandagten

  • har en ny andagt hver dag
  • holdes af erfarne kristne fra folkekirken
  • er tilgængelig hele døgnet
  • samme andagtsholder fra søndag til lørdag
  • begyndte i 1969
  • udvidet med netandagten i 2001