Kollekt til 1. pinsedag til pinsedag - DDS side 1169

Herre Jesus Kristus, du den almægtige Guds Søn!

Vi takker dig, fordi du ved din Helligånd har grundet

og endnu i dag skaber

din kirke på jorden.

Vi beder dig:

Giv os ved dit dyrebare ord din Helligånd

i vore hjerter,

at han må regere og styre os efter din vilje,

trøste os i al fristelse og ulykke

og vejlede os i din sandhed bort fra al vildfarelse,

for at vi kan blive bestandige i troen,

vokse i kærlighed og al god gerning

og med et fast håb til din nåde,

som du ved din lidelse og død har erhvervet os,

blive til evig tid salige,

du, som med Faderen lever og regerer

i Helligånds enhed,

en sand Gud fra evighed og til evighed.