Salme 51,3-14

v3  Gud, vær mig nådig i din godhed,
udslet mine overtrædelser i din store barmhjertighed!
v4  Vask mig fuldstændig ren for skyld,
rens mig for synd!
v5  For jeg kender mine overtrædelser,
og min synd har jeg altid for øje.

v6  Mod dig alene har jeg syndet,
jeg har gjort, hvad der er ondt i dine øjne;
så er du retfærdig, når du anklager,
og ren, når du dømmer.
v7  I skyld har jeg været, fra jeg blev født,
i synd, fra min mor undfangede mig.
v8  Du elsker sandhed i det dunkle,
du lærer mig visdom i det skjulte.

v9  Rens mig med isop for synd,
vask mig hvidere end sne!
v10  Forkynd mig fryd og glæde,
lad de knogler, du knuste, juble!
v11  Vend dit ansigt bort fra mine synder
og udslet al min skyld!
v12  Skab et rent hjerte i mig, Gud,
giv mig på ny en fast ånd!
v13  Kast mig ikke bort fra dig,
og tag ikke din hellige ånd fra mig!
v14  Lad mig atter frydes over din frelse,
styrk mig med en villig ånd!